Yenilenebilir Enerji, Dışa Bağımlılığı Ortadan Kaldırmanın En Önemli Avantajıdır!

Yenader Başkan Yardımcısı Ali Karaduman yenilenebilir enerji ile ilgili; “Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı verimliliği yüksek seviyede alınabilen enerji türleridir. Aynı zamanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırması en önemli avantajıdır. Türkiye’de bu alanlarda kapasitenin daha artacağı ve temiz elektriğin üretilebileceği aşikar, ancak burada teknoloji ve mühendislik tecrübesi çok daha önemli bir hale geldi. Aynı zamanda, temiz enerji projelerinin hızlandırılması için, bürokrasinin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun arttırılmasına daha fazla ihtiyaç duyuluyor.” ifadelerinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Hakkında

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur.
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmeyi ve kalkınma deneyimlerini bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmayı amaçlayan Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği, üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları vb. bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda işbirliği ortamı oluşturmak ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve bireylere olan olumlu etkileri yönünde halk kitlelerini bilgilendirmek önceliğidir.

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/...rtadan-kaldirmanin-en-onemli-avantajidir-1283
 
Üst