"Yer altı Barajları Susuzluğa Umut Oluyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının yer altında depolanması için yer altı barajları inşa ediyor.

Küresel ısınma sonrası dünyada artan kuraklık tehlikesine karşı hükümetler çeşitli önlemler alıyor. Bu çerçevede Türkiye doğal gazdan sonra kuraklığa karşı 150 barajlık tedbiri gündemine aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığa karşı yer altı barajları inşa ediyor. Bu doğrultuda “Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer altı Barajları Eylem Planı” hazırlandı. Yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye’de su rezervine katkıda bulunulması amacıyla toplam 150 yer altı suyu besleme tesisi yapılacak.

Bu tesislerin işletmeye alınmasıyla yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Suyun tamamının içme suyuna tahsis edilmesi halinde 750 bin kişiye içme suyu, tamamının sulamaya tahsis edilmesi hâlinde ise 80 bin dekarlık arazinin sulanması sağlanacak.

Şu anda yapımı tamamlanan 88, inşaat aşamasında 41, ihale aşamasında 8, planlama aşamasında 109 olmak üzere toplam 246 proje takip ediliyor. Planlama aşamasında bulunan 109 adet tesisin jeolojik ve jeoteknik bakımdan incelemeleri devam ediyor. Öte yandan bugüne kadar yapımı tamamlanan 88 tesis ile yer altı suyunun 32 milyon metreküp beslenmesi sağlandı. Bu şekilde 29 bin 940 dekar tarım arazisi sulandı ve halka 20 milyon metreküpü aşkın içme suyu temin edildi. Yer altı barajları, yer altı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturularak, topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu bölgelerde inşa ediliyor.

Yer altı barajı nedir?

Yer altı barajı, yer altı suyu akımına karşı bir perde oluşturmak suretiyle suyun akifer içinde depolandığı yer altı mühendislik yapılarıdır. Doğal akifer içinde inşa edilebildiği gibi, yapay akifer oluşturularak da inşa edilebilmektedir. Özellikle vadilerin daraldığı yerlerde ve taneli sığ akiferlerde inşa edilmektedir. Yöntem; yeterli rezervuar hacmine ve uygun beslenim koşullarına sahip olan akiferde, genellikle geçirimsiz tabakaya oturtulan bir perde inşa edilerek yer altı suyu akımının engellenmesi ve bu perde gerisinde suyun depolanması şeklindedir.

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/yer-alti-barajlari-susuzluga-umut-oluyor-2903
 
Üst